Filtrace atmosférického vzduchu pro podzemní kryty

Speciální filtry atmosférického vzduchu pro záchyt prachů, par a plynů od firmy DELBAG jsou vhodné pro čištění vzduchu v krytech CO, ale i pro použití v laboratořích genetického výzkumu, RA filtraci, biologickou filtraci, jako i analytické filtry pro měřící techniku apod. Filtry zpravidla mají dvě funkční části. Znečištěný vzduch je veden nejdříve přes filtrační část, kde jsou zachycovány mechanické nečistoty a aerosoly. Účinností filtrační části jsou všechny filtry podle ČSN EN 1822-1 zařazeny do třídy filtrace U 15 (dříve podle ČSN 35 5005 do třídy filtrace X), odlučivost je 99,9995 %. Průchodem přes sorpční část je vzduch zbavován par a plynů. Sorbent, použitý ve filtrech, pohlcuje aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, pyridín), estery a ketony (aceton, amylacetát, butylacetát), chlorované uhlovodíky (etylchlorid, chloroform, metylchlorid, trychloretylen), alkoholy (amylalkohol, butylalkohol, etylalkohol, metylalkohol, fenol). Úpravu filtrů k záchytu dalších škodlivin lze řešit individuálně.

Přehledový katalog: DG-0003-CZ_KL_R6-10-2023_150dpi.pdf

Kolektivní filtr KF 1000

Kolektivní filtr KF 1000 je vhodný pro použití do stacionárních objektů. Je možno jej použít samostatně nebo v sestavě dvou paralelně propojených filtrů a to jak v horizontální tak i ve vertikální poloze.

Technická data
Průtok vzduchu (m3/h): 1 000
Třída filtrace (ČSN EN 1822): U15
Odlučivost (%): 99,9995
Počáteční tlak. ztráta (Pa): 800
Pracovní teplota (max. °C): 40
Relativní vlhkost (max %): 70
Hmotnost (kg): 200 - 225
Sorpce: ano

Katalog: DG-1003-CZ_KL_R3-10-2023_150dpi.pdf

Kolektivní filtr KFM 200

Kolektivní filtr KFM 200 je určen do stacionárních i mobilních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od otravných, radioaktivních, biologických a bakteriologických látek ve formě par a plynů a od prachu a erosolů. Nechrání před účinky oxidu uhelnatého.

Technická data
Průtok vzduchu (m3/h): 200
Třída filtrace (ČSN EN 1822): U15
Odlučivost (%): 99,9995
Počáteční tlak. ztráta (Pa): 1200
Pracovní teplota (max. °C): 40
Relativní vlhkost (max %): 70
Hmotnost (kg): 20

Katalog: DG-1004-CZ_KL_R4-10-2023_150dpi.pdf

Kolektivní filtr KF 150/200

Kolektivní filtr KF 150/200 je určen do stacionárních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od otravných, radioaktivních, biologických a bakteriologických látek ve formě par, plynů a od prachu, aerosolů. Nechrání před účinky oxidu uhelnatého. Používá se jako poslední stupeň filtrace vzduchu.

Technická data
Průtok vzduchu (m3/h): 200
Třída filtrace (ČSN EN 1822): U15
Odlučivost (%): 99,9995
Počáteční tlak. ztráta (Pa): 450
Pracovní teplota (max. °C): 40
Relativní vlhkost (max %): 70
Hmotnost (kg): 53

Katalog: DG-1002-CZ_KL_R3-10-2023_150dpi.pdf

Prachový filtr PF 300 a PF 500

Prachový filtr PF 300 a PF 500 je určen do stacionárních filtroventilačních zařizení pro čištění vzduchu, který obsahuje mechanické znečistěniny a prach. Používá se jako první stupeň filtrace vzduchu.

Technická data
Průtok vzduchu (m3/h): 300/500
Třída filtrace (ČSN EN 1822): E10
Odlučivost (%): >85
Počáteční tlak. ztráta (Pa): 100
Pracovní teplota (max. °C): 80
Relativní vlhkost (max %): 100
Hmotnost (kg): 40

Katalog: DG-1006-CZ_KL_R3-10-2023_150dpi.pdf

Regenerační patrona RP 100

Regenerační patrona RP 100 po naplnění vhodným sorbentem je určena do stacionárních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od CO. Používá se v systémech CBRN jako poslední prvek v sérii filtrů.

Technická data
Průtok vzduchu (m3/h): 100
Počáteční tlak. ztráta (Pa): 80
Pracovní teplota (max. °C): 60
Relativní vlhkost (max %): 100
Objem pro sorpní náplň (dm3 ): 80
Hmotnost (kg): 29

Katalog: DG-1007-CZ_KL_R4-10-2023_150dpi.pdf

Filtroventilační mobilní komplet FVZ MK 15/24

Filtroventilační mobilní komplet FVZ MK 15/24 je určen pro filtraci, sorpci, ohřev a dopravu očištěného vzduchu k obsluze pracující ve zdraví škodlivém prostředí. Použitý filtr FMP 15 pohlcuje aromatické uhlovodíky, estery a ketony, chlorované uhlovodíky a alkoholy. Komplet je dodáván včetně čtyř přípojek k ochranné masce, popř. respirátoru. Může však být použit bez přípojek pro přetlakové větrání kabiny.

Technická data
Průtok vzduchu (m3/h): 15
Celkový tlak vzduchu (Pa): 2500
Provozní napětí (V DC): 28
Max. příkon ventilátoru (W): 90
Příkon el. ohřívače (W): 3 x 75
Provozní teplota okolí (°C): -30 až +40
Hladina akust. výkonu (dB(A)): 82
Třída filtrace (ČSN EN 1822): U 15
Odlučivost (%): 99,9995
Hmotnost (kg): 18

Přehledový katalog: DG-1010-CZ_KL_R3-10-2023_150dpi.pdf

Katalog: DG-1001-CZ_KL_R2-10-2023_150dpi.pdf

Zpět >